Zmiany rolnośrodowiskowe

Dofinansowanie z programu rolno- środowiskowego powinno być rozważone przez każdego rolnika. Stosunkowo nie¬wielkim nakładem sil i zmianą organizacji pracy w gospodarstwie można zyskać do kilkuset zł na hektar, niezależnie od pobieranych dopłat bezpośrednich.

Resort rolnictwa przedstawi w sierpniowej wersji PROW 2007 - 2013 wstępne propozycje programu rolnośrodowiskowego. Wprawdzie ostateczny kształt programu zależy od Komisji Europejskiej, ale raczej nie należy się spodziewać rewolucyjnych poprawek ponad to co publikujemy poniżej, bo działanie było uzgadniane na bieżąco. W kraju prowadzone były też szerokie konsultacje społeczne i należy sądzić, że sugestie zainteresowanych osób będą mogły być wdrażane w praktyce.

Program rolnośrodowiskowy (dalej jako PR) swoim kształtem jest zbliżony do tego, co obowiązywało w latach 2004 - 2006, choć wprowadzono zmiany także finansowe. Program ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego poprzez pro* mowa nie zrównoważonego gospodarowania, ma przywracać walory przyrodnicze i utrzymywać istniejące cenne siedliska i w działaniach skierowanych do posiadaczy trwałych użytków zielonych.

Program zadba też o rodzime rasy zwierząt i odnowionym PR pojawią się zasady. Program będzie obowiązywał na terenie całego kraju - zniesiono bowiem strefy priorytetowe. Ponadto:

  • wszystkie pakiety dostępne są dla zainteresowanych przystąpieniem do programu;
  • brak ograniczeń co do ilości stosowanych pakietów;
  • powierzchnia realizacji programu mój

Panel logowania

Szybki sposób na dodawanie komentarzy i opinni

Nie masz konta? Zarejestruj


Pawilony


Szybki kontakt
Powiązane artykuły

© Portal rolniczy